IE Warning
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
 
 
 

Bina Elektrik Tesisatı

BY

 

0 COMMENT

 

Blog

elektrikte

Günlük hayatımızda, evde, iş ortamında, sanayide ve teknolojinin her alanında kullanımı vazgeçilmez olan elektriğin güvenli bir şekilde iletimi şarttır. Bu iletimin güvenli olabilmesi için, uygun döşeme tekniği tercih edilmelidir. En uygun iç tesisat döşemesini yaparak canlıların kazalara karşı güvenliği, tesisatın, makinelerin çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmeleri ve yangına sebebiyet veren durumlar engellenmiş olur. Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve başta Gümrük Birliği olmak üzere Avrupa Birliği ile bütünleşme süreci hedeflenmiştir. 1990’lı yıllarda yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışları, ülkelerin insan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur. Çalışanların iş değiştirme ve iş bulma yeteneğiyle doğrudan ilgili olarak iş gücü hareketliliğinin artırılması, iş gücü piyasasının şeffaflaştırılması ve verimliliğin artırılması istihdamla ilgili her türlü girişimde öne çıkmaktadır. Çalışma yaşamının istediği ve ihtiyaç duyduğu insanların niteliklerinin tanımlanmasında, iş yaşamınca geliştirilen ve benimsenen meslek standartları büyük önem taşımaktadır. Her teknik elemanın öngörülen bu meslek standardını yakalaması gerekmektedir.

 

Bu faaliyet öncesinde Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne uygun olarak yapmanız gereken öncelikli araştırmalar şunlardır: Ø Sıva altı tesisatta kullanılan boru çeşitleri ve çaplarını araştırınız.

Ø Boruların Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne uygun olarak tavan ve duvarlara döşeme şekillerini araştırınız.

Ø Sıva altı tesisatta kullanılan buatların çeşitlerini ve boyutlarını araştırınız.

Ø Buatların Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne uygun olarak yerleştirme şekillerini araştırınız.

Ø Sıva altı tesisatta kullanılan kasaların standart boyutlarını araştırınız.

Ø Kasaların Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği’ne uygun olarak yerleştirme şekillerini araştırınız. Araştırma işlemleri için internet ortamı, elektrik malzemeleri satan iş yerleri ve imalat sanayisini gezmeniz ve ürün kataloglarını incelemeniz gerekmektedir. Boruların döşenme şekillerini, buat ve kasaların yerleştirme şekillerini sıva altı tesisat döşemesi yapan elektrikçilerin yanında, onların yapmış olduğu döşemeleri inceleyerek ön bilgi edininiz. Bu araştırmaları yaparken güvenlik tedbirleri alınması gereken yerlerde güvenlik tedbirlerinin alınmasına dikkat ediniz.

COMMENTS

There aren't any comments yet.

istanbul elektrikçi